Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
22.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  448
  Gyldig fra dato
  15.06.2007
  Gyldig til dato
  15.06.2047
  NPDID for utvinningstillatelser
  4238790
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  36.79000
  Petoro AS
  30.00000
  TotalEnergies EP Norge AS
  18.40000
  Vår Energi ASA
  12.00000
  Wintershall Dea Norge AS
  2.81000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  3081
  20.07.2007
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  3561
  28.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4078
  03.02.2009
  Gaz De France Norge AS har endret navn til GDF SUEZ E&P Norge AS, med virkning fra 29.12.2008.
  Andre meldinger
  4329
  27.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 33.53% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4882
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  6178
  07.02.2012
  Hess Norge AS overdrar sin 3,26 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Statoil Petroleum AS med virkning fra 1.1.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7800
  11.04.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 9.4.2014 at initiell periode for utvinningstillatelse for 448 forlenges til 15.6.2017, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  9178
  20.03.2015
  RWE Dea Norge AS har endret foretaksnavn til DEA Norge AS med virkning fra 13.3.2015
  Andre meldinger
  10473
  15.01.2016
  GDF SUEZ E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Engie E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  11970
  30.10.2017
  Olje og energidepartementet godkjenner i brev datert 27.10.2017 at utvinningstillatelse 448 overføres til forlengelsesperioden med varighet på 30 år til 15.06.2047 i medhold av petroleumsloven § 3-9 andre ledd.
  Andre meldinger
  12435
  22.02.2018
  Engie E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Neptune Energy Norge AS med virkning fra 22.2.2018
  Andre meldinger
  12915
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  14647
  18.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  14609
  18.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  16108
  14.07.2021
  Total E&P Norge AS har endret navn til TotalEnergies EP Norge AS fra 18.6.2021
  Andre meldinger
  18243
  15.02.2024
  Neptune Energy Norge AS har endret foretaksnavn til Vår Energi Norge AS med virkning fra 31.01.2024
  Navnendring rettighetshaver
  18552
  10.06.2024
  Vår Energi Norge AS og Vår Energi ASA har fusjonert 08.06.2024. Alle eiendeler i Vår Energi Norge AS er overtatt av Vår Energi ASA. Energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 29.04.2024, jf. petroleumsloven § 10-12 og lagringsforskriften § 11-13.
  Navnendring rettighetshaver