Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
15.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  377 S
  Gyldig fra dato
  06.01.2006
  Gyldig til dato
  06.07.2012
  NPDID for utvinningstillatelser
  3811290
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2757
  29.03.2006
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2765
  04.04.2006
  Idemitsu Petroleum Norge AS har overdratt en 30% andel i tillatelsen til Revus Energy ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3061
  04.07.2007
  Revus Energy ASA har overdratt sin 30% andel i tillatelsen til Bayerngas Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4590
  21.10.2009
  Idemitsu Petroleum Norge AS overdrar en 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til GDF Suez E&P Norge AS med virkning fra 30.10.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5351
  08.04.2010
  Idemitsu Petroleum Norge AS overdrar en 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Spring Energy Norway AS med virkning fra 30. april 2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5456
  12.08.2010
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,500,000,000, skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.6.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6503
  26.06.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 500 000 000 skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100 datert 12.8.2010 (dok. nr. 5456) hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er påtegnet panteobligasjonen, og datert 21.6.2012.
  Sletting av pant
  6899
  19.02.2013
  Spring Energy Norway AS har endret foretaksnavn til Tullow Oil Norge AS med virkning fra 13.02.2013.
  Andre meldinger
  7014
  10.04.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 8.4.2013 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 6.7.2012, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger