Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
22.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  090 F
  Gyldig fra dato
  22.01.2013
  Gyldig til dato
  08.03.2024
  NPDID for utvinningstillatelser
  23268186
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6960
  01.03.2013
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  7103
  28.06.2013
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdrat sin 25 % andel i tillatelsen til Idemitsu Petroleum Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.6.2013 og virkningsdato 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10453
  15.01.2016
  GDF SUEZ E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Engie E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  12446
  22.02.2018
  Engie E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Neptune Energy Norge AS med virkning fra 22.2.2018
  Andre meldinger
  12878
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  16640
  01.03.2022
  Idemitsu Petroleum Norge AS har endret navn til INPEX Idemitsu Norge AS fra 31.1.2022
  Andre meldinger
  18224
  15.02.2024
  Neptune Energy Norge AS har endret foretaksnavn til Vår Energi Norge AS med virkning fra 31.01.2024
  Navnendring rettighetshaver
  18343
  12.03.2024
  Energidepartementet bekrefter i brev datert 08.03.2024 at utvinningstillatelse 090 F anses som bortfalt med virkning fra 09.03.2024.
  Bortfall av tillatelse