Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
15.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  484
  Gyldig fra dato
  29.02.2008
  Gyldig til dato
  28.02.2015
  NPDID for utvinningstillatelser
  4921632
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  6995
  02.04.2013
  Noreco Norway AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,240,000,000, skriver norske kroner enmilliardtohundreogførtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.1.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  7469
  10.12.2013
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet, dok. nr. 6995, registrert 2.4.2013, i Noreco Norway AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 40 % til 30 %. Pantehaver SpareBank 1 SR-Bank samtykker til reduksjon fra 40 % til 30 % i brev datert 6.12.2013
  8028
  10.09.2014
  Explora Petroleum AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Sparebank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 900 000 000, skriver norske kroner ni hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  8274
  04.11.2014
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet, dok. nr. 8028 registrert 10.9.2014 i Explora Petroleum AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 30 % til 10 %. Panthaver SpareBank 1 SR-Bank ASA samtykker til reduksjon av pant i brev datert 3.11.2014
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  3716
  15.03.2008
  Ny tillatelse er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  6303
  10.04.2012
  E.ON Ruhrgas Norge AS har endret navn til E.ON E&P Norge AS med virkning fra 11.2.2012.
  Andre meldinger
  6788
  02.01.2013
  Norwegian Energy Company ASA overdrar sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Noreco Norway AS med virkning fra 31.12.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6995
  02.04.2013
  Noreco Norway AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,240,000,000, skriver norske kroner enmilliardtohundreogførtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.1.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7227
  03.09.2013
  E.ON E&P Norge AS har overdratt en 20 % andel i tillatelsen til Explora Petroelum Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdatoen 1.8.2013 og virkningsdato 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7469
  10.12.2013
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet, dok. nr. 6995, registrert 2.4.2013, i Noreco Norway AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 40 % til 30 %. Pantehaver SpareBank 1 SR-Bank samtykker til reduksjon fra 40 % til 30 % i brev datert 6.12.2013
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7534
  17.01.2014
  Noreco Norway AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Explora Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 15.1.2014 og virkningsdato 1.1.2014
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8028
  10.09.2014
  Explora Petroleum AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Sparebank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 900 000 000, skriver norske kroner ni hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8275
  04.11.2014
  Explora Petroleum AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til North Energy ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2014 og virkningsdato 1.7.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8274
  04.11.2014
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet, dok. nr. 8028 registrert 10.9.2014 i Explora Petroleum AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 30 % til 10 %. Panthaver SpareBank 1 SR-Bank ASA samtykker til reduksjon av pant i brev datert 3.11.2014
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8349
  26.11.2014
  Dana Petroleum Norway AS har overdratt en 18 % deltakerandel til North Energy ASA. Iht til skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2014 og virkningsdato 1.7.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9231
  24.03.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 23.3.2015 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 28.2.2015, jf. utvinningstillatelse 484 pkt. 4,alt. B pkt c.
  Andre meldinger