Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
24.07.2024 - 01:25
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  230
  Gyldig fra dato
  30.05.1997
  Gyldig til dato
  31.12.2015
  NPDID for utvinningstillatelser
  22652
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  929
  25.07.1997
  Utvinningstillatelse 230 overført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1222
  26.02.2001
  Saga Petroleum ASA er innfusjonert i Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1381
  30.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1495
  05.06.2001
  SDØE overført til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2233
  06.01.2004
  Mobil Development Norway A/S har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2275
  29.01.2004
  Amarada Hess Norge AS har overdratt sin 15% andel i tillatelsen til Gaz de France Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2272
  29.01.2004
  Mobil Development Norway AS har overdratt operatørskapet i tillatelsen til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3501
  02.12.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3500
  02.12.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3502
  02.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4070
  03.02.2009
  Gaz De France Norge AS har endret navn til GDF SUEZ E&P Norge AS, med virkning fra 29.12.2008.
  Andre meldinger
  4299
  27.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 55% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4527
  27.07.2009
  I henhold til brev fra Oljedirektoratet til StatoilHydro Petroleum AS (SatoilHydro) av 13.5.2009 er utvinningstillatelse forlenget fra 15.5.2009 til 15.5.2049 jf pkt 1 bokstav b.
  Andre meldinger
  4788
  10.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  7776
  02.04.2014
  Statoil Petroleum AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til Explora Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7775
  02.04.2014
  Statoil Petroleum AS har overdratt en 30 % deltakerandel i tillatelsen til Spike Exploration Holding AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8027
  10.09.2014
  Explora Petroleum AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Sparebank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 900 000 000, skriver norske kroner ni hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10093
  11.09.2015
  Spike Exploration Holding AS har endret foretaksnavn til Spike Exploration AS med virkning fra 10.9.2015
  Andre meldinger
  10709
  15.03.2016
  Pantobligasjon pålydende NOK 900 000 000 skriver norske kroner nihundremillioner, hvor North E & P AS (tidligere Explora Petroleum AS) pantsetter sin 20.00 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Sparebank 1 SR-Bank ASA datert 10.9.2014 (Dok.nr.: 8027) er slettet. Samtykke fra panthaver Sparebank 1 SR- Bank ASA foreligger i brev datert 11.3.2016
  Sletting av pant
  14463
  07.11.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 1.12.2015 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 31.12.2015, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger