Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.07.2024 - 01:27
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  818 B
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  05.08.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  30977539
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  16998
  08.07.2022
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 30% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee ASPantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver Norwegian kroner onebillionfivehundredmillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 23.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12615
  23.04.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  12981
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13954
  04.04.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.4.2019 at initiell periode forlenges til 5.8.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15240
  21.02.2020
  Korrigering av navn - Lime Petroleum Norway AS har endret foretaksnavn til Lime Petroleum AS med virkning fra 25.7.2017
  Andre meldinger
  15582
  02.07.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 2.7.2020 at initiell periode forlenges til 5.2.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16165
  01.09.2021
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor NOK 600 000 000, skriver Norwegian kroner six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.8.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16998
  08.07.2022
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 30% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee ASPantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver Norwegian kroner onebillionfivehundredmillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 23.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16976
  08.07.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 16165 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 7.7.2022.
  Sletting av pant
  17977
  25.08.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.08.2023 at utvinningstillatelse 818 B anses som bortfalt med virkning fra 06.08.2023, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4 b.
  Bortfall av tillatelse