Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
22.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  193
  Gyldig fra dato
  10.09.1993
  Gyldig til dato
  10.09.2031
  NPDID for utvinningstillatelser
  22356
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  39.55000
  Petoro AS
  30.00000
  Sval Energi AS
  19.00000
  PGNiG Upstream Norway AS
  6.45000
  TotalEnergies EP Norge AS
  5.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  16003
  25.05.2021
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 6,45 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Stor USD 600 000 000, skriver United States Dollar six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 3.5.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  16918
  17.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 19 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eighthundreandfortymillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17177
  29.08.2022
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 6,45 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Pantobligasjon stor USD 600,000,000, skriver United States Dollars six hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 11.8.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17367
  15.11.2022
  Sval Energi AS pantsatte sin 19 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000,skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 16.6.2022 (dok.nr. 16918).Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars.Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  892
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 193 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  993
  23.02.1998
  BP Petroleum Development of Norway AS har overdratt sin 15% andel i utvinningstillatelsen til Den norske stats oljeselskap a.s.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1028
  28.04.1998
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt 5% i tillatelsen til Elf Petroleum Norge AS effektivt 1. januar 1997.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1349
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1445
  01.06.2001
  SDØE andel overført til Statoil ASA med 10%.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1569
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1721
  21.01.2002
  Elf Petroleum Norge AS har endret navn til TotalFinaElf Exploration Norge AS.
  Andre meldinger
  2004
  18.06.2003
  TotalFinaElf Exploration Norge AS har endret navn til Total E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  2670
  02.08.2005
  Statoil ASA har overdratt en 6.45% andel i tillatelsen til Enterprise Oil Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3197
  25.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3337
  10.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3481
  02.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4284
  26.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 43,55 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4769
  10.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  6383
  04.05.2012
  Statoil Petroleum AS overdrar en 19 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Centrica Resources (Norge) AS med virkning fra 30.4.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7516
  10.01.2014
  Olje- og energidepartementet samtykker i brev datert 3.10.2013 samtykke til fusjon mellom A/S Norske Shell og Enterprise Norge AS, jf. petroleumsloven § 10-12. Eierandelene i tillatelsen endres slik at det nå er A/S Norske Shell som føres inn som eier av Enterprise Oil Norge AS tidligere eierandeler.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12237
  02.01.2018
  Centrica Resources (Norge) AS har endret navn til Spirit Energy Norge AS fra 22.12.2017
  Andre meldinger
  12837
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13375
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 19 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15764
  04.01.2021
  A/S Norske Shell har overdratt sin 6,45 % deltakerandel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16003
  25.05.2021
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 6,45 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Stor USD 600 000 000, skriver United States Dollar six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 3.5.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16097
  14.07.2021
  Total E&P Norge AS har endret navn til TotalEnergies EP Norge AS fra 18.6.2021
  Andre meldinger
  16857
  31.05.2022
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 19 % andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16918
  17.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 19 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eighthundreandfortymillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16935
  17.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 19 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12 500 000, skriver United States Dollars Twelve million five hundred thousand.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17177
  29.08.2022
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 6,45 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Pantobligasjon stor USD 600,000,000, skriver United States Dollars six hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 11.8.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17367
  15.11.2022
  Sval Energi AS pantsatte sin 19 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000,skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 16.6.2022 (dok.nr. 16918).Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars.Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18097
  01.11.2023
  Pantobligasjon med dokumentnummer 16935 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordea Bank Abp filial i Norge foreligger datert 24.10.2023.
  Sletting av pant