Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
15.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  094
  Gyldig fra dato
  09.03.1984
  Gyldig til dato
  10.04.2027
  NPDID for utvinningstillatelser
  21556
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  40.95000
  Vår Energi ASA
  34.30000
  Petoro AS
  14.95000
  TotalEnergies EP Norge AS
  9.80000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  827
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 094 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1192
  23.02.2001
  Saga Petroleum ASA er innfusjonert i Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1297
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1452
  01.06.2001
  SDØE andel overført til Statoil ASA med 11.45%.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1538
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1680
  17.01.2002
  Total Norge AS er innfusjonert i TotalFinaElf Exploration Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1994
  18.06.2003
  TotalFinaElf Exploration Norge AS har endret navn til Total E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  2082
  21.08.2003
  Fortum Petroleum AS har endret navn til ENI Norge AS.
  Andre meldinger
  2170
  14.10.2003
  ENI Norge AS er innfusjonert i Norsk Agip AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2301
  03.02.2004
  Norsk Agip AS har endret navn til Eni Norge AS.
  Andre meldinger
  3174
  23.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3314
  10.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3442
  27.11.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3797
  03.04.2008
  StatoilHydro Petroleum AS har overdratt sin 11,9% eierandel i tillatelsen til StatoilHydro ASA med virkning fra 31.03.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3948
  04.09.2008
  Mobil Development Norway A/S har overdratt sin 14,70% eierandel i tillatelsen til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS med virkning fra 01.01.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4262
  26.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 40,95 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4677
  06.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  12870
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13528
  10.12.2018
  Eni Norge AS har endret navn til Vår Energi AS fra 10.12.2018
  Andre meldinger
  13681
  19.12.2018
  Vår Energi AS pantsetter sin 19,600000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 4 800 000 000, skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14795
  10.12.2019
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 14.70 % deltakerandel i tillatelsen til Vår Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 10.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15101
  23.12.2019
  Vår Energi AS pantsetter sin 34,30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver Seven Billion Two Hundred Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15054
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 800 000 000 skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million, hvor Vår Energi AS pantsetter sin 19,600000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 19.12.2018 (dok.no 13681) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 10.12.2019.
  Sletting av pant
  16081
  14.07.2021
  Total E&P Norge AS har endret navn til TotalEnergies EP Norge AS fra 18.6.2021
  Andre meldinger
  16266
  19.11.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15101 er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 15.11.2021.
  Sletting av pant
  16566
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger