Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
23.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  382
  Gyldig fra dato
  06.01.2006
  Gyldig til dato
  06.04.2011
  NPDID for utvinningstillatelser
  3811444
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2761
  03.04.2006
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  3688
  13.03.2008
  Norwegian Energy Company ASA pantsetter sin 20% andel i tillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 800,000,OOO skriver norske kroner åttehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  3699
  14.03.2008
  Dok nr 3688 er feil registrert erstattes med Dok nr 3700.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  3700
  14.03.2008
  Norwegian Energy Company ASA pantsetter sin 20% andel i tillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 800,000,000 skrives norske kroner åttehundremillioner 00/100 og USD 25,000,000 skrives USD tjuefemmillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4473
  10.07.2009
  Pantobligasjon stor NOK 800,000,000 skriver norske kroner åttehundremillioner 00/100 og USD 25,000,000 tjuefemmillioner. Dok. nr 3700, registrert 14.03,2008 hvor Norwegian Energy Company AS er pantsetter og SpareBank 1 SR-Bank er panthaver, er slettet.
  Sletting av pant
  4481
  11.07.2009
  Norwegian Energy Company ASA patsetter sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank, DnB NOR Bank ASA og BNP Parisbas (Bankene). Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 1,450,000,000 skriver norske kroner enmilliardfirehundreogfemtimillioner 00/100, pluss USD 25,000,000 skriver tjuefemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartement har i brev av 18.6.2009 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4494
  13.07.2009
  Dok. nr 3700 er slettet og erstattet med dok.nr 4481 på grunn av refinansering av deltakerandel i tillatelsen for å sikre at pantsettelsen sikrer et høyere beløp.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6973
  26.03.2013
  Pantobligasjon pålydende NOK 1,450,000,000 skriver norske kroner enmilliardfirehundreogfemtimillioner, pluss USD 25,000,000 skriver tjuefemmillioner hvor Norwegian Energy Company ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank datert 11.7.2009 (dok. nr.: 4481) er slettet. Samtykke fra panthaver SpareBank 1 SR-Bank foreligger i brev datert 20.3.2013.
  Sletting av pant
  14470
  11.11.2019
  Bortfallt etter tillatelsen nr 4 bokstav b
  Andre meldinger