Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  669
  Gyldig fra dato
  08.02.2013
  Gyldig til dato
  08.02.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  22815914
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6918
  21.02.2013
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  7337
  30.09.2013
  Explora Petroleum AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 615 000 000, skriver norske kroner seks hundre og femten millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 26.8.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8024
  10.09.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 615,000,000 skriver norske kroner sekshundreogfemtenmillioner, hvor Explora Petroleum AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA datert 30.9.2013 (dok.nr.: 7337) er slettet. Samtykke fra panthaver SpareBank 1 SR-Bank ASA foreligger i brev datert 1.9.2014.
  Sletting av pant
  8032
  10.09.2014
  Explora Petroleum AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Sparebank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 900 000 000, skriver norske kroner ni hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8791
  06.02.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 3.2.2015 at initiell periode forlenges til 8.2.2021, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  10710
  15.03.2016
  Pantobligasjon pålydende NOK 900 000 000 skriver norske kroner nihundremillioner, hvor North E & P AS (tidligere Explora Petroleum AS) pantsetter sin 30.00 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Sparebank 1 SR-Bank ASA datert 10.9.2014 (Dok.nr.: 8032) er slettet. Samtykke fra panthaver Sparebank 1 SR- Bank ASA foreligger i brev datert 11.3.2016
  Sletting av pant
  10844
  29.04.2016
  Explora Petroleum AS har endret foretaksnavn til North E & P AS med virkning fra 24.2.2016.
  Andre meldinger
  10867
  23.05.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.5.2016 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 8.2.2016, jf. utvinningstillatelse 669 C pkt. 4b.
  Andre meldinger