Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
15.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  498
  Gyldig fra dato
  23.01.2009
  Gyldig til dato
  23.01.2015
  NPDID for utvinningstillatelser
  5106134
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  7239
  09.09.2013
  Reduksjon av pantsettelse første prioritet dok. 6959 registrert 27.2.2013 i North Energy ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen 498 fra 25 % til 20 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 25 % til 20 % i brev datert 30.8.2013.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4209
  23.02.2009
  Tillatelsen er registrert i petroleumsregisteret med virkning fra 23.01.2009.
  Ny tillatelse
  4594
  28.10.2009
  Edison International S.P.A har endret navn til Edison International Norway Branch med virkning fra 8.5.2007.
  Andre meldinger
  5138
  15.02.2010
  Lotos Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 180 000 000 pluss 10 %, skriver norske kroner ett hundre og åtti millioner pluss ti prosent 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 10.2.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5696
  24.02.2011
  4Sea Energy AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 760,000,000, skriver norske kroner syvhundreogseksti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6160
  01.02.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 180 000 000 pluss 10 %, skriver norske kroner ett hundre og åtti millioner pluss ti prosent datert 15.2.2010 (dok. nr. 5138) hvor Lotos Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver, DnB NOR Bank ASA foreligger i brev datert 27.1.2012.
  Sletting av pant
  6195
  02.03.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 760 000 000 skriver norske kroner syvhundreogsekstimillioner 00/100 datert 24.2.2011 (dok. nr. 5696) hvor 4Sea Energy AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger i brev datert 14.2.2012.
  Sletting av pant
  6205
  02.03.2012
  4Sea Energy AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 950,000,000, skriver norske kroner nihundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6764
  20.12.2012
  4Sea Energy AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6744
  20.12.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner, hvor 4Sea Energy AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 2.3.2012 (dok. nr.: 6205) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 14.12.2012 og 19.12.2012.
  Sletting av pant
  6869
  06.02.2013
  Pantobligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner, hvor 4Sea Energy AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 20.12.2012 (dok. nr.: 6764) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 11.1.2013.
  Sletting av pant
  6872
  06.02.2013
  4Sea Energy AS overdrar sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til North Energy ASA med virkning fra 31.12.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6959
  27.02.2013
  North Energy ASA pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 950,000,000, skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.2.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7239
  09.09.2013
  Reduksjon av pantsettelse første prioritet dok. 6959 registrert 27.2.2013 i North Energy ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen 498 fra 25 % til 20 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 25 % til 20 % i brev datert 30.8.2013.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7362
  09.10.2013
  North Energy AS har overdratt en 5 % andel i tillatelsen til Lime Petroleum Norway AS. iht. skjøte er virkningsdatoen 30.9.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7524
  13.01.2014
  Lime Petroleum Norway AS pantsetter sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 300,000,000, skriver norske kroner trehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 06.12.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7773
  31.03.2014
  North Energy ASA har overdrat sin 20 % andel i tillatelsen til Lime Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2014 og virkningsdato 1.1.2014
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7772
  31.03.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 950, 000, 000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner, hvor North Energy ASA pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 27.2.2013 (dok.nr.: 6959) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 25.3.2014.
  Sletting av pant
  8893
  17.02.2015
  Edison International Norway Branch har overdratt sin 25 % deltakerandel i tillatelsen til Edison Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.1.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9832
  02.07.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.6.2015 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 23.1.2015.
  Andre meldinger
  11377
  23.12.2016
  Pantobligasjon pålydende NOK 300,000,000 skriver norske kroner trehundremillioner, hvor Lime Petroleum Norway AS pantsetter sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB datert 11.12.2013 (dok.nr. 7524) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB foreligger datert 16.4.2015.
  Sletting av pant