Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  525
  Gyldig fra dato
  15.05.2009
  Gyldig til dato
  15.05.2013
  NPDID for utvinningstillatelser
  5463362
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  6987
  02.04.2013
  Noreco Norway AS pantsetter sin 100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,240,000,000, skriver norske kroner enmilliardtohundreogførtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.1.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4431
  03.06.2009
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  4491
  12.07.2009
  Norwegian Energy Company ASA patsetter sin 50% deltakerandel i tillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank, DnB NOR Bank ASA og BNP Parisbas (Bankene). Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 1,450,000,000 skriver norske kroner enmilliardfirehundreogfemtimillioner 00/100, pluss USD 25,000,000 skriver tjuefemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartement har i brev av 18.6.2009 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6465
  05.06.2012
  Olje- og energidepartementet har i brev datert 16.5.2012 bekreftet at Hess Norge AS trer ut av utvinningstillatelsen med virkning fra 15.5.2012. Norwegian Energi Company ASA overtar Hess Norge AS sin 50 % deltakerandel samt operatørskap for utvinningstillatelsen.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6793
  02.01.2013
  Norwegian Energy Company ASA overdrar sin 100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Noreco Norway AS med virkning fra 31.12.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6987
  02.04.2013
  Noreco Norway AS pantsetter sin 100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,240,000,000, skriver norske kroner enmilliardtohundreogførtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.1.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6976
  02.04.2013
  Pantobligasjon pålydende NOK 1,450,000,000 skriver norske kroner enmilliardfirehundreogfemtimillioner, pluss USD 25,000,000 skriver tjuefemmillioner hvor Norwegian Energy Company ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank datert 12.7.2009 (dok. nr.: 4491) er slettet. Samtykke fra panthaver SpareBank 1 SR-Bank foreligger i brev datert 20.3.2013.
  Sletting av pant
  7106
  01.07.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.62013 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 15.5.2013, jf.utvinningstillatelsen pkt. 4b.
  Andre meldinger