Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1050
  Gyldig fra dato
  14.02.2020
  Gyldig til dato
  14.02.2022
  NPDID for utvinningstillatelser
  36464803
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15333
  02.04.2020
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  15589
  01.09.2020
  Equinor Energy AS har overdratt en 21,367170 % deltakerandel i tillatelsen til Vår Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2020 og virkningsdato 14.2.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16528
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  16685
  21.03.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.3.2022 at utvinningstillatelse 1050 anses som bortfalt med virkning fra 15.2.2022, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4b.
  Bortfall av tillatelse