Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1011
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  30.04.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  34040512
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13913
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  15413
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  16006
  27.05.2021
  I henhold til godkjenningsbrev fra OED datert 17.12.2020 har Lundin Energy Norway AS trådt ut av utvinningstillatelsen. Lundin Energy Norway AS deltakerandel på 40 % overtas av Equinor Energy AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16007
  27.05.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 7.5.2021 at utvinningstillatelse 1011 anses som bortfalt med virkning fra og med 1.5.2021, jf. departementets brev av 17.12.2020
  Andre meldinger