Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.07.2024 - 01:27
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  670
  Gyldig fra dato
  08.02.2013
  Gyldig til dato
  08.02.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  22815949
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  7072
  31.05.2013
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,200,000,0000 skriver norske kroner enmilliardtohundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 26.4.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  8065
  23.09.2014
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter (tilleggspant) sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 1 200 000 000, skriver norske kroner en milliard to hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.9.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6917
  21.02.2013
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  6938
  21.02.2013
  Spring Energy Norway AS har endret foretaksnavn til Tullow Oil Norge AS med virkning fra 11.02.2013
  Andre meldinger
  7072
  31.05.2013
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,200,000,0000 skriver norske kroner enmilliardtohundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 26.4.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8046
  11.09.2014
  Concedo ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 350 000 000 pluss 10 %, skriver norske kroner tre hundre og femti millioner pluss ti prosent. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 28.8.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8065
  23.09.2014
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter (tilleggspant) sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 1 200 000 000, skriver norske kroner en milliard to hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.9.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8793
  06.02.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 3.2.2015 at initiell periode forlenges til 8.2.2021, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  10632
  07.03.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.3.2016 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt med virkning fra 8.2.2016, jf. utvinningstillatelsen pkt. 4b.
  Andre meldinger
  13838
  05.03.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 350 000 000 pluss 10% skriver norske kroner tre hundre og femti millioner pluss ti prosent, i Concedo ASA sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 11.9.2014 (dok.nr.: 8046) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 1.3.2019.
  Sletting av pant