Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1107
  Gyldig fra dato
  19.02.2021
  Gyldig til dato
  19.02.2024
  NPDID for utvinningstillatelser
  37818596
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15866
  08.04.2021
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  17675
  07.02.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 6.2.2023 at initiell periode forlenges til 19.2.2029, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  18274
  15.02.2024
  Neptune Energy Norge AS har endret foretaksnavn til Vår Energi Norge AS med virkning fra 31.01.2024.31.01.2024
  Operatørskifte
  18265
  15.02.2024
  Neptune Energy Norge AS har endret foretaksnavn til Vår Energi Norge AS med virkning fra 31.01.2024.
  Navnendring rettighetshaver
  18496
  13.05.2024
  Energidepartementet bekrefter i brev datert 13.05.2024 at utvinningstillatelse 1107 anses som bortfalt med virkning fra 19.02.2024, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4 b) og ED brev datert 06.02.2023.
  Bortfall av tillatelse