Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
24.07.2024 - 01:25
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  542 B
  Gyldig fra dato
  08.02.2013
  Gyldig til dato
  19.02.2014
  NPDID for utvinningstillatelser
  22813299
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6950
  22.02.2013
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  6953
  22.02.2013
  Spring Energy Norway AS har endret foretaksnavn til Tullow Oil Norge AS med virkning fra 11.02.2013
  Andre meldinger
  7315
  25.09.2013
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 2 500,000,000 skriver amerikanske dollar to milliarder og femhundre millioner 00/100 . Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.9.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7425
  28.11.2013
  Reduksjon av pantsettelse, second prioritet. Dok. nr. 7315 registrert 25.9.2013 i Det norske Oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstilatelsen fra 60 % til 45 %. Pantehaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 60 % til 45 % i brev mottatt i OD 27.11.2013
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7494
  23.12.2013
  Det norske oljeselskap ASA har overdrat en 15 % andel i tillatelsen til Talisman Energy Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 12.12.2013 og virkningsdato 30.11.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7790
  04.04.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.4.2014 at utvinningstillatelse 542 B anses som bortfalt fra og med 19.2.2014, jf. utvinningstillatelse 542 B pkt. 4.
  Andre meldinger
  8215
  16.10.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 2,500,000,000 skriver amerikanske dollar tomilliarderogfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 25.9.2013 (dok.nr.: 7315) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.10.2014.
  Sletting av pant
  8271
  20.10.2014
  Dok.nr. 7425 er slettet som følge av sletting av dok.nr. 7315
  Sletting av pant