Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
23.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  513
  Gyldig fra dato
  23.01.2009
  Gyldig til dato
  23.07.2013
  NPDID for utvinningstillatelser
  5107217
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4205
  23.02.2009
  Tillatelsen er registret i petroleumsregisteret med virkning fra 23.1.2009
  Ny tillatelse
  7209
  05.08.2013
  Maersk Oil Norway AS har ovedratt en 15% andel i tillatelse til VNG Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdatoen 31.7.2013 og virkningsdatoen 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7464
  10.12.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.11.2013 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 23.7.2013, jf. utvinningstillatelse 513 pkt. 4 annet ledd bokstav c) jf. 513 B pkt. 4 og departementets brev av 5.1.2.2010 jf. utvinningstillatelse pkt. 8.
  Andre meldinger