Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
15.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  211
  Gyldig fra dato
  02.02.1996
  Gyldig til dato
  02.02.2032
  NPDID for utvinningstillatelser
  22500
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Wintershall Dea Norge AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Wintershall Dea Norge AS
  55.00000
  Petoro AS
  35.00000
  Sval Energi AS
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  17915
  28.06.2023
  Sval Energi AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 1,620,000,000, skriver Onebillionsixhundredandtwentymillion United States Dollars.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 21.6.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  910
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 211 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1363
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1467
  01.06.2001
  SDØE overført til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1722
  21.01.2002
  Elf Petroleum Norge AS har endret navn til TotalFinaElf Exploration Norge AS.
  Andre meldinger
  2005
  18.06.2003
  TotalFinaElf Exploration Norge AS har endret navn til Total E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  2326
  03.02.2004
  Eni Norge AS er innfusjonert i Norsk Agip AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2327
  03.02.2004
  Norsk Agip AS har endret navn til Eni Norge AS.
  Andre meldinger
  2843
  14.06.2006
  Mobil Development Norway A/S har overdratt sin 30 % andel i tillatelsen til Total E&P Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2846
  15.06.2006
  Mobil Development Norway A/S har overdratt operatørskapet i tillatelsen til Total E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  2878
  09.10.2006
  Total E&P Norge AS har overdratt en 10% andel i tillatelsen til Eni Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3486
  02.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4147
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4817
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  7025
  16.04.2013
  Statoil Petroleum AS har overdratt sin 30 % andel i utvinningstillatelsen til Maersk Oil Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 22.3.2013 og virkningsdato 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7777
  02.04.2014
  Oje- og energidepartementet bekrefter i brev av 20.3.2014 at Total E&P Norge AS utøver sin rett til å ta over Eni Norge AS side andeler 30 % i utvinningstillatelsen vederlagsfritt jf. Samarbeidsavtalen art. 24.4, første setning. Olje- og energidepartementet samtykker til de aktuelle deltakerandelene overdras til RWE Dea Norge AS jf. Petroleumsloven § 10-12.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7779
  02.04.2014
  TOTAL E&P NORGE AS har overdratt en 30 % deltakerandel i tillatelsen til RWE Dea Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2014 og virkningsdato 1.2.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9169
  20.03.2015
  RWE Dea Norge AS har endret foretaksnavn til DEA Norge AS med virkning fra 13.3.2015
  Andre meldinger
  13068
  22.05.2018
  Maersk Oil Norway AS og Total E&P Norge AS har fusjonert. Alle eiendeler i Maersk Oil Norge AS er overtatt av Total E&P Norge AS. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 5.3.2018, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13144
  29.06.2018
  I henhold til endringsavtale av 31.1.2018 og godkjenningsbrev fra OED datert 25.4.2018 utføres endringer i deltakerandeler for Total E&P Norge fra 70 % til 57 % og for DEA Norge AS fra 30 % til 43 % som følge av at Maersk Oil Norway AS har trådt ut av interessentskapet.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13833
  05.03.2019
  Operatørskapet er overført fra Total E&P Norge AS til DEA Norge AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 18.2.2019, jf. petroleumsloven § 3-7.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13841
  06.03.2019
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 57 % andel i utvinningstillatelsen til DEA Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 6.3.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13992
  08.05.2019
  DEA Norge AS har overdratt en 35 % deltakerandel i tillatelsen til Petoro AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.04.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13991
  08.05.2019
  DEA Norge AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Edison Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.04.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14588
  18.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  14635
  18.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  15951
  14.04.2021
  Edison Norge AS har, i henhold til protokoll fra ekstraordinær generalforsamling av 25.3.2021, endret foretaksnavnet til Sval Norge AS
  Andre meldinger
  15977
  19.04.2021
  Sval Norge AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 16.4.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  17916
  28.06.2023
  Sval Energi AS pantsetter en 10 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12,500,000 skriver twelve millon five hundred thousand United States Dollars.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 21.6.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17915
  28.06.2023
  Sval Energi AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 1,620,000,000, skriver Onebillionsixhundredandtwentymillion United States Dollars.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 21.6.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18156
  17.01.2024
  Pantobligasjon med dokumentnummer 17916 er slettet i henhold til Mortifikasjonsdommen Helgeland tingrett datert 04.01.2024
  Sletting av pant