Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.07.2024 - 01:27
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  489
  Gyldig fra dato
  29.02.2008
  Gyldig til dato
  28.02.2048
  NPDID for utvinningstillatelser
  4921522
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Vår Energi ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Vår Energi ASA
  40.00000
  Equinor Energy AS
  40.00000
  Petoro AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  3747
  17.03.2008
  Ny tillatelse er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  4336
  27.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 40% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4889
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  7589
  05.02.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 31.1.2014 at initiell periode forlenges til 1.3.2016, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  10617
  01.03.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 1.3.2016 at initiell periode forlenges til 1.3.2018, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  13074
  31.05.2018
  Olje- og energidepartementet gir i brev av 30.5.2018 dispensasjon fra gjenværende deler av arbeidsforpliktelsen i PL 489 punkt 4, jf. punkt 9. I medhold av petroleumsloven § 3-9 annet ledd og utvinningstillatelsens punkt 1c videreføres PL 489 til forlengelsesperioden med varighet til 28.2.2048, jf. petroleumsloven § 10-18.
  Andre meldinger
  13132
  12.06.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13553
  10.12.2018
  Eni Norge AS har endret navn til Vår Energi AS fra 10.12.2018
  Andre meldinger
  16602
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger