Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
23.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  951
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  02.09.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  30677312
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12667
  23.04.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  13559
  10.12.2018
  Eni Norge AS har endret navn til Vår Energi AS fra 10.12.2018
  Andre meldinger
  14721
  26.11.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 25.11.2019 at initiell periode forlenges til 2.9.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15605
  08.10.2020
  Concedo ASA har endret foretaksnavn til Concedo AS med virkning fra 29.9.2020
  Andre meldinger
  15636
  21.10.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.10.2020 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 3.9.2020, jf. tillatelsens punkt 4 bokstav b).
  Andre meldinger