Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
25.04.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  229
  Gyldig fra dato
  30.05.1997
  Gyldig til dato
  15.05.2042
  NPDID for utvinningstillatelser
  22644
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Vår Energi ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Vår Energi ASA
  65.00000
  Equinor Energy AS
  35.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  928
  25.07.1997
  Utvinningstillatelse 229 overført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1380
  30.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1493
  05.06.2001
  SDØE overført til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1647
  17.01.2002
  Enterprise Oil Norwegian AS har endret navn til Enterprise Oil Norge AS.
  Andre meldinger
  1891
  12.11.2002
  Phillips Petroleum Company Norway har endret navn til ConocoPhillips Norge.
  Andre meldinger
  2023
  20.06.2003
  Enterprise Oil Norwegian AS har endret navn til Enterprise Oil Norge AS.
  Andre meldinger
  2022
  20.06.2003
  Fortum Petroleum AS har endret navn til ENI Norge AS.
  Andre meldinger
  2105
  21.08.2003
  Phillips Petroleum Norsk AS har endret navn til ConocoPhillips Skandinavia AS.
  Andre meldinger
  2175
  15.10.2003
  ENI Norge AS er innfusjonert i Norsk Agip AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2343
  12.02.2004
  Norsk Agip AS har endret navn til Eni Norge AS.
  Andre meldinger
  2383
  21.04.2004
  Enterprise Oil Norge AS har overdratt sin 15% andel i tillatelsen til Det Norske Oljeselskap AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2394
  30.04.2004
  ConocoPhillips Skandinavia AS har overdratt sin 25% andel i tillatelsen til Eni Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3044
  03.07.2007
  Det Norske Oljeselskap AS har endret navn til Det Norske Oljeselskap ASA.
  Andre meldinger
  3498
  02.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3593
  10.01.2008
  NOIL Energy ASA pantsetter sin 15% andel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 1.500.000.000. skriver norske kroner ettusenfemhundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av det pantsatte objekt uten skriftilig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  3581
  10.01.2008
  Det Norske Oljeselskap ASA har endret navn til Noil Energy ASA med virkning 16.11.2007.
  Andre meldinger
  3876
  08.07.2008
  Olje- og energidepartemet har i brev av 01.07.2008 gitt samtykke etter petroleumsloven § 10-12 til gjennomføring av fusjonsplanen. Finansdepartement har i brev av 24.06.2008 gitt sitt samtykke. NOIL Energy ASA er innfusjonert i Det norske oljeselskap ASA fra 21.05.2008. Fusjonen gjennomføres på følgende måte: NOIL Energy ASA overfører vederlagsfritt alle sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Det norske oljeselskap ASA i tillatelsen.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3999
  23.12.2008
  Pantobligasjon til NOIL Energy ASA stor NOK 1.500.000.000 ettusenfemhundremillioner, dok.nr 3593, registert 10.1.2008 slettet.
  Sletting av pant
  4016
  03.01.2009
  Det norske oljeselskap ASA har overdratt sin 15% andel i tillatelsen til StatoilHydro ASA, med virkning fra 30.12.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4044
  21.01.2009
  Den initielle perioden har blitt forlengt to ganger henholdsvis ved brev fra Departement av 17.desember 2004 og 18. august 2005. Arbeidsforpliktelsen er oppfylt. Oljedirektoradet hadde ingen merknader til at utvinningstillatelsen gikk over til forlengelsesperioden fra 15.5.2007 til 15.5.2042 med hele det areal som tillatelsen i dag omfatter, jf petroleumsloven § 3-9 andre ledd.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4296
  27.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 35% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4822
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  12888
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13537
  10.12.2018
  Eni Norge AS har endret navn til Vår Energi AS fra 10.12.2018
  Andre meldinger
  13691
  19.12.2018
  Vår Energi AS pantsetter sin 65,000000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 4 800 000 000, skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15038
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 800 000 000 skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million, hvor Vår Energi AS pantsetter sin 65 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 19.12.2018 (dok.nr 13691) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 10.12.2019.
  Sletting av pant
  15096
  23.12.2019
  Vår Energi AS pantsetter sin 65 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver Seven Billion Two Hundred Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16288
  19.11.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15096 er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 15.11.2021.
  Sletting av pant
  16565
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger