Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
15.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  120
  Gyldig fra dato
  23.08.1985
  Gyldig til dato
  23.08.2034
  NPDID for utvinningstillatelser
  21772
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  59.06452
  Petoro AS
  16.93548
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  13.00000
  Repsol Norge AS
  11.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  846
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 120 overført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  998
  23.02.1998
  Elf Petroleum Norge AS overdrar 2% av sin 13% andel i utvinningstillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1198
  23.02.2001
  Saga Petroleum ASA er innfusjonert i Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1312
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1443
  01.06.2001
  SDØE andel overført til Statoil ASA med 11.064516%
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1549
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1718
  21.01.2002
  Elf Petroleum Norge AS har endret navn til TotalFinaElf Exploration Norge AS.
  Andre meldinger
  2000
  18.06.2003
  TotalFinaElf Exploration Norge AS har endret navn til Total E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  2141
  16.09.2003
  Norske Conoco AS har endret navn til Norske ConocoPhillips AS
  Andre meldinger
  3179
  23.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3319
  10.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3456
  01.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3777
  21.03.2008
  Norske ConocoPhillips AS er innfusjonert i ConocoPhillips Skandinavia AS med virkning 25.09.2007.
  Andre meldinger
  4125
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 30.064516% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4691
  06.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  12360
  01.02.2018
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 11 % deltakerandel i tillatelsen til Repsol Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.1.2018 og virkningsdato 1.1.2017
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12891
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger