Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.07.2024 - 01:27
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  682
  Gyldig fra dato
  08.02.2013
  Gyldig til dato
  08.08.2019
  NPDID for utvinningstillatelser
  22816685
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6924
  21.02.2013
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  7037
  29.04.2013
  Agora Oil & Gas AS har endret foretaksnavn til Capricorn Norge AS fra 20.04.2013
  Andre meldinger
  7147
  03.07.2013
  Capricorn Norge AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 500,000,0000 skriver norske kroner femhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.5.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7568
  03.02.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 500,000,000 skriver norske kroner femhundremillioner, hvor Capricorn Norge AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking Skandinaviska Einskilda Banken AB datert 3.7.2013 (dok.nr.: 7147) er slettet. Samtykke fra panthaver SEB foreligger i brev datert 31.1.2014.
  Sletting av pant
  9188
  20.03.2015
  RWE Dea Norge AS har endret foretaksnavn til DEA Norge AS med virkning fra 13.3.2015
  Andre meldinger
  9413
  23.04.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.4.2015 at initiell periode forlenges til 8.8.2020, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  10124
  22.09.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.9.2015 at initiell periode forlenges til 8.2.2021, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11267
  02.12.2016
  DEA Norge AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til Capricorn Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2016 og virkningsdato 1.7.2016
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11773
  05.07.2017
  Statoil Petroleum AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6. 2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12198
  22.12.2017
  Bayerngas Norge AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 11.12.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12226
  02.01.2018
  Operatørskapet er overført fra Bayerngas Norge AS til Centrica Resources (Norge) AS , i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 5.12.2017, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  13186
  09.10.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 8.10.2018 at initiell periode forlenges til 8.8.2022, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  13438
  05.12.2018
  Operatørskapet er overført fra Spirit Energy Norge AS til Spirit Energy Norway AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 26.11.2018, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  13367
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14422
  02.09.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 30.8.2019 at utvinningstillatelse 682 anses som bortfalt med virkning fra 8.8.2019, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4c.
  Andre meldinger