Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  701
  Gyldig fra dato
  08.02.2013
  Gyldig til dato
  08.12.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  23180841
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6926
  21.02.2013
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  6942
  21.02.2013
  Spring Energy Norway AS har endret foretaksnavn til Tullow Oil Norge AS med virkning fra 11.02.2013
  Andre meldinger
  7101
  27.06.2013
  Tildelelsen ble ved en inkurie tildelt Norwegian Energy Company ASA i TFO 2012 den 14022013. Tildelingen skulle skjedd til Noreco Norway AS. Tillatelsen endret fra Norwegian Energy Company ASA til Noreco Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8435
  08.12.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 28.11.2014 at initiell periode forlenges til 8.2.2020, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  9983
  15.07.2015
  Noreco Norway AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA. Pantobligasjon stor NOK 500 000 000, skriver norske kroner fem hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 14.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10483
  15.01.2016
  GDF SUEZ E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Engie E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  11054
  30.06.2016
  Operatørskapet er overført fra Noreco Norway AS til Det norske oljeselskap ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 23.5.2016, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  11053
  30.06.2016
  Noreco Norway AS har overdratt sin 40 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11042
  30.06.2016
  Pantobligasjon pålydende NOK 500,000,000 skriver norske kroner femhundre millioner, hvor Noreco Norway AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA datert 9.7.2015 (dok.nr.: 9983) er slettet. Samtykke fra panthaver SpareBank 1 SR-Bank ASA foreligger datert 2.6.2016.
  Sletting av pant
  11187
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11257
  02.12.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 30.11.2016 at utvinningstillatelsen bortfaller i sin helhet etter tillatelsen punkt 4 bokstav b med virkning fra 08.12.2016
  Andre meldinger