Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
24.07.2024 - 01:25
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  559
  Gyldig fra dato
  19.02.2010
  Gyldig til dato
  19.02.2014
  NPDID for utvinningstillatelser
  17654775
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  6963
  20.03.2013
  Atlantic Petroleum Norge AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 300,000,000, skriver norske kroner trehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.2.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  7422
  26.11.2013
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet. Dok. nr. 6859, registrert 8.1.2013 i Rocksource Exploration Norway AS sin deltakerandel i utvinningstilatelsen fra 60 % til 50 %. Pantehaver Merchant Bankin, Skandinaviska Enskilda Banken AB samtykker til reduksjon fra 60 % til 50 % i brev mottatt i OD 26.11.2013
  7970
  28.07.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelse til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 475, 000, 000, skriver norske kroner firehundreogsyttifemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.06.2014 gitt samtykk i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5313
  23.03.2010
  Utvinningstillatelsen innført i petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  5343
  23.03.2010
  Rocksource ASA pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 500,000,000, skriver norske kroner femhundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.3.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6769
  27.12.2012
  VNG Norge AS overdrar en 2,5% deltakerandel i utvinningstillatelsen til Emergy Exploration AS med virkning fra 27.12.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6770
  27.12.2012
  VNG Norge AS overdrar en 7,5% deltakerandel i utvinningstillatelsen til Emergy Exploration AS med virkning fra 27.12.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6857
  08.01.2013
  Pantobligasjon pålydende NOK 500 000 000 skriver norske kroner femhundreimillioner 00/100 datert 23.3.2010 (dok. nr. 5343) hvor Rocksource ASA pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er påtegnet panteobligasjonen, og datert 7.1.2013.
  Sletting av pant
  6859
  08.01.2013
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 150,000,000, skriver norske kroner etthundreogfemtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.1.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6858
  08.01.2013
  Rocksource ASA overdrar sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Rocksource Exploration Norway AS med virkning fra 31.12.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6862
  17.01.2013
  Emergy Exploration AS har endret foretaksnavn til Atlantic Petroleum Norge AS med virkning fra 12.1.2013.
  Andre meldinger
  6963
  20.03.2013
  Atlantic Petroleum Norge AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 300,000,000, skriver norske kroner trehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.2.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7419
  22.11.2013
  Rocksource Exploration Norway AS har overdrat en 10 % andel i tillatelsen til Explora Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 20.11.2013 og virkningsdato 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7422
  26.11.2013
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet. Dok. nr. 6859, registrert 8.1.2013 i Rocksource Exploration Norway AS sin deltakerandel i utvinningstilatelsen fra 60 % til 50 %. Pantehaver Merchant Bankin, Skandinaviska Enskilda Banken AB samtykker til reduksjon fra 60 % til 50 % i brev mottatt i OD 26.11.2013
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7617
  12.02.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 150,000,000 skriver norske kroner etthundreogfemtimillioner, hvor Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB datert 7.1.2013 (dok.nr.:6859) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB foreligger datert 16.1.2014.
  Sletting av pant
  7612
  12.02.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelse til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet pantobligasjon stor NOK 300 000 000, skriver norske kroner trehundremillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.12.2013 gitt samtykk i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7882
  19.06.2014
  Olje og energidepartementet brkrefter i brev datert 05.06.2014 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra og med 19.02.2014
  Andre meldinger
  7952
  28.07.2014
  Panteobligasjon pålydende NOK 300,000,000 skriver trehundremillioner, hvor Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB datert 12.2.2014 (dok.nr.7612) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB foreligger datert 17.7.2014
  Sletting av pant
  7970
  28.07.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelse til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 475, 000, 000, skriver norske kroner firehundreogsyttifemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.06.2014 gitt samtykk i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse