Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
23.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  740
  Gyldig fra dato
  07.02.2014
  Gyldig til dato
  07.02.2024
  NPDID for utvinningstillatelser
  24214205
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  OKEA ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  DNO Norge AS
  39.27880
  OKEA ASA
  39.27880
  Lime Petroleum AS
  17.00000
  M Vest Energy AS
  4.44240
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  18009
  20.09.2023
  Okea ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 500 000 000, skriver United States Dollars five hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 4.9.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  18131
  15.12.2023
  M Vest Energy AS pantsetter sin 4,4424 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner SevenHundredAndTwentyMillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 12.12.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  18175
  30.01.2024
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 17 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver Norwegian kroner one billion five hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Energidepartementet har i brev av 15.01.2024 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  18203
  01.02.2024
  Reduksjon av pantsettelse, dok. nr. 18009 registrert 20.09.2023 i OKEA ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 50 % til 39,2788 %. Panthaver Nordic Trustee AS samtykker til reduksjon av pant i påtegning datert 31.01.2024.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7636
  20.02.2014
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  7816
  16.04.2014
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 1 200 000 000, skriver norske kroner enmilliardtohundremillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje¿og energidepartementet har i brev av 27.2.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6¿2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8072
  23.09.2014
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter (tilleggspant) sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 1 200 000 000, skriver norske kroner en milliard to hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.9.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10945
  27.05.2016
  Nye Spike Exploration AS og Core Energy AS har fusjonert inn i Point Resources AS den 26.5.2016. Forut for og som en del av fusjonen ble samtlige utvinningstillatelser i Spike Exploration AS skutt inn i Nye Spike Exploration AS som et tingsinnskudd mot at Spike Exploration AS ble gitt aksjer i Point Resources AS.
  Andre meldinger
  13570
  10.12.2018
  Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
  Andre meldinger
  14026
  22.05.2019
  Faroe Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til DNO North Sea (Norge) AS med virkning fra 21.5.2019.
  Andre meldinger
  14345
  05.08.2019
  Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 8072 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
  Andre meldinger
  14343
  05.08.2019
  Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 7816 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
  Andre meldinger
  14515
  15.11.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 200 000 000 skriver Norwegian kroner one billion two hundred million, i DNO North Sea (Norge) AS sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 24.3.2014 (dok.nr.: 7816) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
  Sletting av pant
  14517
  15.11.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 200 000 000 skriver Norwegian kroner one billion two hundred million, i DNO North Sea (Norge) AS sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 15.9.2014 (dok.nr.: 8072) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
  Sletting av pant
  14986
  23.12.2019
  DNO North Sea (Norge) AS har overdratt sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15642
  28.10.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 28.10.2020 at initiell periode forlenges til 31.12.2020, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16618
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  17676
  08.02.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 7.2.2023 at initiell periode forlenges til 7.2.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  17735
  02.03.2023
  Vår Energi ASA har trådt ut av tillatelsen og DNO har overtatt andelen. Ihht. til vedtaksbrevene fra OED datert 7.2.2023.
  Uttreden av tillatelse
  17745
  03.03.2023
  DNO Norge AS har overdratt sin 50% andel i tillatelsen til OKEA ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.02.2023 og virkningsdato 15.12.2022.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17792
  27.03.2023
  OKEA ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars onehundredandeightymillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 14.3.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17955
  04.08.2023
  Operatørskapet er overført fra DNO Norge AS til OKEA ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 04.08.2023, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte
  18009
  20.09.2023
  Okea ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 500 000 000, skriver United States Dollars five hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 4.9.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18050
  21.09.2023
  Pantobligasjon med dokumentnummer 17792 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 19.9.2023.
  Sletting av pant
  18112
  02.11.2023
  OKEA ASA har overdratt en 4,4424% andel i tillatelsen til M Vest Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2023 og virkningsdato 01.01.2023.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18131
  15.12.2023
  M Vest Energy AS pantsetter sin 4,4424 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner SevenHundredAndTwentyMillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 12.12.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18135
  27.12.2023
  OKEA ASA har overdratt en 6,2788 % andel i tillatelsen til Lime Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.12.2023 og virkningsdato 01.07.2023.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18136
  27.12.2023
  DNO Norge AS har overdratt en 10,7212 % andel i tillatelsen til Lime Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.12.2023 og virkningsdato 01.07.2023.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18175
  30.01.2024
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 17 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver Norwegian kroner one billion five hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Energidepartementet har i brev av 15.01.2024 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18203
  01.02.2024
  Reduksjon av pantsettelse, dok. nr. 18009 registrert 20.09.2023 i OKEA ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 50 % til 39,2788 %. Panthaver Nordic Trustee AS samtykker til reduksjon av pant i påtegning datert 31.01.2024.
  Reduksjon av pant