Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
23.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  479
  Gyldig fra dato
  29.02.2008
  Gyldig til dato
  10.04.2027
  NPDID for utvinningstillatelser
  4920979
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  35.01000
  Petoro AS
  34.53000
  Vår Energi ASA
  22.65000
  TotalEnergies EP Norge AS
  7.81000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  3756
  17.03.2008
  Ny tillatelse er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  3960
  04.09.2008
  Mobil Development Norway A/S har overdratt sin 14,7% eierandel i tillatelsen til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS med virkning fra 01.01.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4333
  27.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 40.95% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4886
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  8433
  08.12.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.12.2013 at initiell periode forlenges til 1.3.2016, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11581
  27.03.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.3.2017 at initiell periode forlenges til 1.6.2017, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11798
  11.08.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 7.7.2017 at utvinningstillatelsen overføres til forlengelsesperioden. I medhold av petroleumsloven § 3-9 annet ledd forlenges PL 479 til 10.4.2027.
  Andre meldinger
  12925
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13554
  10.12.2018
  Eni Norge AS har endret navn til Vår Energi AS fra 10.12.2018
  Andre meldinger
  13675
  19.12.2018
  Vår Energi AS pantsetter sin 19,600000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 4 800 000 000, skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14824
  10.12.2019
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 14.70 % deltakerandel i tillatelsen til Vår Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 10.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15114
  23.12.2019
  Vår Energi AS pantsetter sin 34.3 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver Seven Billion Two Hundred Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15055
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 800 000 000 skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million, hvor Vår Energi AS pantsetter sin 19.600000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 19.12.2018 (dok.nr 13675) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 10.12.2019.
  Sletting av pant
  16109
  14.07.2021
  Total E&P Norge AS har endret navn til TotalEnergies EP Norge AS fra 18.6.2021
  Andre meldinger
  16296
  19.11.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15114 er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 15.11.2021.
  Sletting av pant
  16599
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  17814
  14.04.2023
  I henhold til endringsavtale 3 og godkjenningsbrev fra OED datert 17.3.2023 endres deltakerandelene i PL 479 slik at eiersammensetningen tilsvarer den som gjelder for Åsgard Unit.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse