Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1045 B
  Gyldig fra dato
  19.02.2021
  Gyldig til dato
  14.02.2030
  NPDID for utvinningstillatelser
  38095342
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  80.00000
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15898
  08.04.2021
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  16738
  06.04.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 6.4.2022 at initiell periode forlenges til 14.2.2029, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  17111
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17534
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18445
  25.03.2024
  Energidepartementet bekrefter i brev datert 22.03.2024 at initiell periode forlenges til 14.02.2030, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode