Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
23.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  338
  Gyldig fra dato
  17.12.2004
  Gyldig til dato
  17.12.2029
  NPDID for utvinningstillatelser
  2986578
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  65.00000
  OMV (Norge) AS
  20.00000
  Wintershall Dea Norge AS
  15.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2526
  10.01.2005
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2842
  14.06.2006
  Lundin Norway AS har overdratt en 30 % andel i tillatelsen til Revus Energy ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2841
  14.06.2006
  Lundin Norway AS har overdratt en 20 % andel i tillatelsen til RWE Dea Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3634
  24.01.2008
  Revus Energy ASA pantsetter sin 30 % andel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 1 000 000 000 skriver norske kroner ettusenmillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelse av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4096
  05.02.2009
  Revus Energy ASA har endret navn til Wintershall Norge ASA, med virkning fra 17.01.2009.
  Andre meldinger
  5168
  23.02.2010
  Pantobligasjon stor NOK 1000,000,000 skriver norske kroner etttusenmillioner 00/100 datert 24.1.2008 (dok. nr. 3634) hvor Revus Energy ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB Nor Bank ASA er slettet.
  Sletting av pant
  6332
  20.04.2012
  Wintershall Norge ASA har endret selskapsform og derved navn til Wintershall Norge AS med virkning fra 24.3.2012.
  Andre meldinger
  6741
  19.12.2012
  RWE DEA Norge AS overdrar sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til OMV (Norge) AS med virkning fra 1.1.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7210
  09.08.2013
  Wintershall Norge AS overdrar en 15% deltakerandel i tillatelsen 338 til Statoil Petroleum AS med virkning fra 1.1.2013.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7381
  23.10.2013
  Etter søknad fra Lundin forlenger OED initiell periode fra 17.12.2013 til 17.12.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8495
  12.12.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 10.12.2014 forlengelse av utvinningstillatelsen utover initiell periode som utløper 17.12.2014. I medhold av petroleumsloven § 3-9 annet ledd, å kunne forlenge areal definert som PUD-område med varighet til 17.12.2029, og areal utenfor PUD-område med varighet frem til 17.12.2019.
  Andre meldinger
  11066
  01.07.2016
  Statoil Petroleum AS har overdratt sin 15 % andel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13136
  27.06.2018
  Lundin Norway AS pantsetter sin 65 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Stor USD 6 000 000 000, skriver United States dollars six billion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.6.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør en såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14682
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  15408
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  15756
  21.12.2020
  Lundin Energy Norway AS pantsetter sin 65 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver United States Dollar seven billion two hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15746
  21.12.2020
  Pantobligasjon stor USD 6 000 000 000 skriver United States Dollars six billion datert 26.6.2018 (dok. nr. 13136) hvor Lundin Norway AS, pantsetter sin 65 % deltakerandel, i utvinningstillatelsen til BNP Paribas er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 27.11.2020 samt påtegning datert 17.12.2020.
  Sletting av pant
  16031
  18.06.2021
  Pantobligasjon pålydende USD 7 200 000 000 skriver United States Dollars seven billion two hundred million, i Lundin Energy Norway AS sin 65.00000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 17.12.2020 (dok.nr.: 15756) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger i brev datert 4.6.2021
  Sletting av pant
  17038
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17039
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring operatør
  17495
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17584
  11.01.2023
  Operatørskapet er overført fra ABP Norway AS til Aker BP ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte