Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
24.07.2024 - 01:25
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  627 B
  Gyldig fra dato
  06.02.2015
  Gyldig til dato
  03.02.2018
  NPDID for utvinningstillatelser
  25611723
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  9690
  11.06.2015
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Panteobligasjon stor NOK 2,400,000,000, skriver tomilliarderfirehundre millioner 00/100. Pantsetter harikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.5.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 førsteledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  9018
  05.03.2015
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  9690
  11.06.2015
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Panteobligasjon stor NOK 2,400,000,000, skriver tomilliarderfirehundre millioner 00/100. Pantsetter harikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.5.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 førsteledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10112
  05.02.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 2.2.2016 at initiell periode forlenges til 3.2.2021, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11178
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  12252
  02.01.2018
  Centrica Resources (Norge) AS har endret navn til Spirit Energy Norge AS fra 22.12.2017
  Andre meldinger
  12557
  22.03.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 22.3.2018 at utvinningstillatelsen bortfaller i sin helhet etter tillatelsen pkt. 4 b) med virkning fra 3.2.2018.
  Andre meldinger