Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  526
  Gyldig fra dato
  15.05.2009
  Gyldig til dato
  15.05.2013
  NPDID for utvinningstillatelser
  5463391
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  6758
  20.12.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 66,67 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4432
  03.06.2009
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  5355
  20.04.2010
  North Energy AS har endret navn til North Energy ASA med virkning fra 17.12.2009.
  Andre meldinger
  5690
  24.02.2011
  North Energy ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 760,000,000, skriver norske kroner syvhundreogseksti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6069
  29.12.2011
  Norwegian Energy Company ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Sparebank 1 SR-Bank. Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 1 950 000 000, skriver norske kroner enmilliardnihundreogfemtimillioner, og USD 25 000 000, skriver amerikanske dollar tjuefemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.12.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd annet punktum at det etableres et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6199
  02.03.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 760 000 000 skriver norske kroner syvhundreogsekstimillioner 00/100 datert 24.2.2011 (dok. nr. 5690) hvor North Energy ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger i brev datert 14.2.2012.
  Sletting av pant
  6211
  02.03.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 950,000,000, skriver norske kroner nihundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6306
  10.04.2012
  E.ON Ruhrgas Norge AS har endret navn til E.ON E&P Norge AS med virkning fra 11.2.2012.
  Andre meldinger
  6495
  06.06.2012
  Pantobligasjon stor NOK 1 950 000 000 skriver norske kroner etttusennihundreogfemtimillioner 00/100 datert 29.12.2011 (dok. nr. 6069) hvor Norwegian Energy Company ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Sparebank 1 SR-Bank as agent for a syndicate of banks er slettet. Samtykke fra panthaver Sparebank 1 SR-Bank er påtegnet panteobligasjonen, og datert 5.6.2012.
  Sletting av pant
  6552
  02.08.2012
  Norwegian Energy Company ASA overdrar en 6,67 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til North Energy ASA med virkning fra 31.7.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6555
  16.08.2012
  Norwegian Energy Company ASA overdrar sin 13,33 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til E.ON E&P Norge AS med virkning fra 31.7.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6568
  05.09.2012
  Dana Petroleum Norway AS overdrar sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til North Energy ASA med virkning fra 15.5.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6748
  20.12.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner, hvor North Energy ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 2.3.2012 (dok. nr.: 6211) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 14.12.2012 og 19.12.2012.
  Sletting av pant
  6758
  20.12.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 66,67 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7082
  07.06.2013
  OED anser i brev av 05.06.2013 PL 526 som bortfalt fra og med 15.05.2013
  Andre meldinger