Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
23.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  718
  Gyldig fra dato
  21.06.2013
  Gyldig til dato
  19.12.2018
  NPDID for utvinningstillatelser
  23383842
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7179
  03.07.2013
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  9270
  27.03.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 27.3.2015 at initiell periode forlenges til 21.6.2019, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  10430
  15.01.2016
  E.ON E&P Norge AS har endret foretaksnavn til DEA E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  10979
  27.05.2016
  DEA E&P Norge AS har den 18.5.2016 blitt fusjonert inn i DEA Norge AS.
  Andre meldinger
  11091
  29.08.2016
  Operatørskapet er overført fra ConocoPhillips Skandinavia AS til Statoil Petroleum AS, i henhold til vedtaksbrevet i fra OED datert 26.8.2016,jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd
  Andre meldinger
  11122
  03.10.2016
  ConocoPhillips Skandinavia AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2016 og virkningsdato 1.6.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11419
  09.01.2017
  DEA Norge AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12993
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13232
  24.10.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.10.2018 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt med virkning fra 20.12.2018, jf. petroleumsloven § 3-15
  Andre meldinger