Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  167 C
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  01.03.2030
  NPDID for utvinningstillatelser
  30977591
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  50.00000
  Equinor Energy AS
  30.00000
  Sval Energi AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12605
  23.04.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  12829
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13174
  04.09.2018
  Equinor Energy AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norge AS.Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13303
  30.11.2018
  Equinor Energy AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13373
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15397
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  15991
  05.05.2021
  Equinor Energy AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2021 og virkningsdato 1.1.2021
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15997
  05.05.2021
  Operatørskapet er overført fra Equinor Energy AS til Lundin Energy Norway AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 20.4.2021, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15994
  05.05.2021
  Equinor Energy AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til Lundin Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2021 og virkningsdato 1.1.2021
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16887
  31.05.2022
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16967
  01.07.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 30.6.2022 at initiell periode forlenges til 2.3.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  17021
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring operatør
  17019
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17493
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17583
  11.01.2023
  Operatørskapet er overført fra ABP Norway AS til Aker BP ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte
  18061
  27.09.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 27.9.2023 at tillatelsen overføres til forlengelsesperioden med varighet til og med 1.3.2030, jf. petroleumsloven § 3-9 andre ledd og utvinningstillatelsen punkt 1 bokstav c.
  Forlengelse av gyldighetsperiode