Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
25.04.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  018 ES
  Gyldig fra dato
  06.12.2019
  Gyldig til dato
  01.01.2025
  NPDID for utvinningstillatelser
  35358709
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  A/S Norske Shell
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  DNO Norge AS
  45.00000
  A/S Norske Shell
  40.00000
  Sval Energi AS
  15.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  14827
  10.12.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  14950
  20.12.2019
  Petrolia NOCO AS har overdratt sin 11.654 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 18.12.2019 og virkningsdato 6.12.2019
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14953
  23.12.2019
  Equinor Energy AS har overdratt sin 11.654 % deltakerandel i tillatelsen til DNO North Sea (Norge) AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 20.12.2019 og virkningsdato 6.12.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15207
  24.01.2020
  DNO North Sea (Norge) AS har overdratt sin 11.654 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 20.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15220
  04.02.2020
  Operatørskapet er overført fra Total E&P Norge AS til DNO Norge AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 20.12.2019, jf. petroleumsloven § 3-7.
  Andre meldinger
  15219
  04.02.2020
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 88.346 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.1.2020 og virkningsdato 6.12.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15987
  30.04.2021
  DNO Norge AS har overdratt en 15 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15988
  03.05.2021
  DNO Norge AS har overdratt en 40 % deltakerandel i tillatelsen til A/S Norske Shell. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 34.4.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16001
  21.05.2021
  Operatørskapet er overført fra DNO Norge AS til A/S Norske Shell, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 26.3.2021, jf. petroleumsloven § 3-7.
  Andre meldinger
  16838
  31.05.2022
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 15 % andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18324
  01.03.2024
  Energidepartementet bekrefter i brev datert 29.02.2024 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 01.01.2025, jf. petroleumsloven § 3-15 andre setning.
  Oppgivelse av tillatelse