Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
15.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1099
  Gyldig fra dato
  19.02.2021
  Gyldig til dato
  19.11.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  37818196
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15902
  08.04.2021
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  16750
  29.04.2022
  Lundin Energy Norway AS har overdratt sin 30 % andel i tillatelsen til ConocoPhillips Skandinavia AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.4.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17855
  03.05.2023
  LOTOS Exploration and Production Norge AS har overdratt sin 30.0 % andel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 2.5.2023 og virkningsdato 1.1.2023
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17882
  25.05.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 11.05.2023 at initiell periode forlenges til 19.11.2028, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  18129
  13.12.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.12.2023 at utvinningstillatelse 1099 anses som bortfalt med virkning fra og med 20.11.2023, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4 b) samt brev 11.5.2023
  Bortfall av tillatelse