Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.07.2024 - 01:27
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  028 C
  Gyldig fra dato
  09.10.2000
  Gyldig til dato
  01.03.2030
  NPDID for utvinningstillatelser
  1333344
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  57.00000
  Petoro AS
  30.00000
  Vår Energi ASA
  13.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  1158
  28.11.2000
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  1160
  23.01.2001
  Esso Exploration and Production Norway AS har overdratt en 50% andel i tillatelsen til Den norske stats oljeselskap a.s.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1256
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1508
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1822
  04.06.2002
  Petoro AS har overdratt en 5% andel i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2190
  20.11.2003
  Esso Exploration and Production Norway AS har overdratt en 40% andel i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2189
  20.11.2003
  Esso Exploration and Production Norway har overført operatørskapet til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2230
  05.01.2004
  Statoil ASA har overdratt en 3% andel i tillatelsen til Esso Exploration and Production Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2592
  27.04.2005
  Esso Exploration and Production Norway A/S har endret navn til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
  Andre meldinger
  3103
  06.10.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3126
  17.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3269
  06.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  4140
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 12% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4622
  04.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  12758
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  14794
  10.12.2019
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 13 % deltakerandel i tillatelsen til Vår Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 10.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16505
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger