Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
22.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  504
  Gyldig fra dato
  23.01.2009
  Gyldig til dato
  31.12.2019
  NPDID for utvinningstillatelser
  5106455
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4193
  23.02.2009
  Tillatelsen er registrert i petroleumsregisteret med virkning fra 23.01.2009.
  Ny tillatelse
  4546
  19.08.2009
  Dana Petroleum Norway AS har overdratt en 8,5% deltakerandel i tillatelsen til Bridge Energy AS med virkning fra 31.7.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4976
  23.12.2009
  Aker Exploration ASA har fusjonert med Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 22.12.2009.
  Andre meldinger
  5030
  23.12.2009
  De fusjonerte selskapene Aker Exploration ASA og Det norske oljeselskap ASA har fra 22.12.2009 navnet Det norske oljeselskap ASA.
  Andre meldinger
  5251
  05.03.2010
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 58,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.1.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6014
  22.11.2011
  Pantobligasjon pålydende NOK 4 500 000 000 skriver norske kroner firemilliarderfemhundremillioner 00/100 datert 5.3.2010 (dok. nr. 5251) hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 58,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger i brev datert 21.11.2011.
  Sletting av pant
  6017
  02.12.2011
  Bridge Energy Norge AS pantsetter sin 8,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 440,000,000, skriver norske kroner firehundreogførti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 31.10.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6451
  10.05.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 58,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor USD 750,000,000, skriver US dollar syvhundreogfemtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.4.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6670
  05.11.2012
  Reduksjon av pantsettelse (dok.nr. 6451), registrert 10.5.2012 i Det norske oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 58,5 % til 21,42 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 58,5 % til 21,42 % i brev datert 30.10.2012.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6678
  08.11.2012
  Det norske oljeselskap ASA overdrar en 29,23 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Petoro AS med virkning fra 1.1.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7261
  24.09.2013
  Pantobligasjon pålydende USD 750,000,000 skriver amerikanske dollar syvhundre og femti millioner 00/100 hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 58,5 % deltakerandel (første prioritet ) i utvinningstillatelsen 504 til fordel for DnB Bank ASA datert 10.5.2012 (dok. nr.: 6451) er slettet. Samtykke fra panthaver DnB NOR Bank ASA foreligger i brev datert 12.9.2013.
  Sletting av pant
  7294
  24.09.2013
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 29.27 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor USD 2 500,000,000 skriver amerikanske dollar to milliarder og femhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.9.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7405
  05.11.2013
  OED har i brev av 3.5.2013 godkjent at selskapet Dana Petroleum Norway AS overfører sine 30 % andeler fordelt på selskapene Petoro AS, Det Norske Oljeselskap ASA og Bridge Energy AS. OED bekrefter i brev av 26.4.2013 Danas uttreden med virkning fra 1.4.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7482
  18.12.2013
  OED har i brev av 10.12.2013 godkjent at Bridge Energy Norge AS overføre sine andeler til Petoro AS og Det norske oljeselskap ASA. Bridge Energy Norge AS trer ut fra utvinningstillatelsen 30.8.2013.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7499
  27.12.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.12.2013 at utvinningstillatelsen overføres til forlengelsesperioden. Varigheten settet til 1.3.2021, jf. petroleumsloven § 3-9 andre ledd.
  Andre meldinger
  7557
  24.01.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 440,000,000 skriver norske kroner firehundreogførtimillioner, hvor Bridge Energy Norge AS pantsetter sin 8,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 2.12.2011 (dok.nr.: 6017) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 23.1.2014.
  Sletting av pant
  8154
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 47,593000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA Andre prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8200
  16.10.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 2,500,000,000 skriver amerikanske dollar tomilliarderogfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 29,27 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 24.9.2013 (dok.nr.: 7294) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.10.2014.
  Sletting av pant
  9377
  15.04.2015
  Registrert pant dok nr 8154, har etter sletting av dok nr 7294 og avtalt opptrinnsrett, først prioritet.
  Andre meldinger
  9910
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 47.593000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11165
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11917
  12.09.2017
  Dok. nr 6670 er slettet som følge av sletting av dok.nr 6451 - Rettelse
  Sletting av pant
  11845
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 47,593000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 9.10.2014 (dok.nr.: 8154) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  11875
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 660 000 000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 47,593000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 6.7.2015 (dok.nr.: 9910) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  15254
  06.03.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.11.2019 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt med virkning fra 31.12.2019, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger