Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  006 C
  Gyldig fra dato
  09.10.2000
  Gyldig til dato
  31.12.2028
  NPDID for utvinningstillatelser
  1333089
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  DNO Norge AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  DNO Norge AS
  65.00000
  Aker BP ASA
  35.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  1147
  02.11.2000
  Utvinningstillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  1621
  17.01.2002
  Enterprise Oil Norge AS har overdratt en 14.166% andel i tillatelsen til Gaz de France Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1620
  17.01.2002
  Enterprise Oil Norwegian AS har endret navn til Enterprise Oil Norge AS.
  Andre meldinger
  1697
  21.01.2002
  Elf Petroleum Norge AS har endret navn til TotalFinaElf Exploration Norge AS.
  Andre meldinger
  1735
  23.01.2002
  BP Amoco Norge AS har overdratt en 10% andel i tillatelsen til Det Norske Oljeselskap AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1774
  21.03.2002
  BP Amoco Norge AS har endret navn til BP Norge AS.
  Andre meldinger
  1930
  25.02.2003
  TotalFinaElf Exploration Norge AS har overdratt sin 15% andel i tillatelsen til Det Norske Oljeselskap AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1931
  25.02.2003
  Det Norske Oljeselskap AS har overtatt operatørskapet i tillatelsen.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1932
  04.03.2003
  Amerada Hess Norge AS har overdratt sin 28.333% andel i tillatelsen til Det Norske Oljeselskap AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2120
  26.08.2003
  Enterprise Oil Norge AS har overdratt sin 14,167% andel i tillatelsen til Det Norske Oljeselskap AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2121
  26.08.2003
  BP Amoco Norge AS ( nå BP Norge AS) har overdratt sin 18,333 % andel i tillatelsen til Det Norske Oljeselskap AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2122
  27.08.2003
  Gaz de France Norge AS har overdratt sin 14.166 % andel i tillatelsen til Det Norske Oljeselskap AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2406
  24.06.2004
  Lundin Norway AS har overtatt operatørskapet i tillatelsen.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2405
  24.06.2004
  Det Norske Oljeselskap AS har overdratt sin 100 % andel i tillatelsen til Lundin Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2913
  20.11.2006
  Lundin Norway AS overdrar en 25% andel i tillatelsen til Norwegian Energy Company AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3985
  28.11.2008
  Norwegian Energy Company ASA har overdratt en 10% andel i tillatelsen til Faroe Petroleum Norge AS med virkning fra 01.01.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5883
  18.07.2011
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,200,000,000, skriver norske kroner enmilliardertohundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.6.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6778
  02.01.2013
  Norwegian Energy Company ASA overdrar sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Noreco Norway AS med virkning fra 31.12.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6997
  02.04.2013
  Noreco Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,240,000,000, skriver norske kroner enmilliardtohundreogførtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.1.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8052
  23.09.2014
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter (tilleggspant) sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 1 200 000 000, skriver norske kroner en milliard to hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.9.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10319
  16.12.2015
  Operatørskapet er overført fra Lundin Norway AS til Faroe petroleum Norge AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 16.12.2015, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  10387
  06.01.2016
  Lundin Norway AS har overdratt sin 75% andel i tillatelsen til Faroe Petroleum Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2015 og virkningsdato 1.10.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11046
  30.06.2016
  Noreco Norway AS har overdratt sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11045
  30.06.2016
  Pantobligasjon pålydende NOK 1,240,000,000 skriver norske kroner enmilliard tohundreogførti millioner, hvor Noreco Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA datert 19.3.2013 (dok.nr.: 6997) er slettet. Samtykke fra panthaver SpareBank 1 SR-Bank ASA foreligger datert 2.6.2016.
  Sletting av pant
  11125
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  14015
  22.05.2019
  Faroe Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til DNO North Sea (Norge) AS med virkning fra 21.5.2019.
  Andre meldinger
  14314
  05.08.2019
  Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 8052 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
  Andre meldinger
  14313
  05.08.2019
  Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 5883 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
  Andre meldinger
  14479
  15.11.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 200 000 000 skriver Norwegian kroner one billion two hundred million, i DNO North Sea (Norge) AS sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 12.7.2011 (dok.nr.: 5883) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
  Sletting av pant
  14480
  15.11.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 200 000 000 skriver Norwegian kroner one billion two hundred million, i DNO North Sea (Norge) AS sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 15.9.2014 (dok.nr.: 8052) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
  Sletting av pant
  14967
  23.12.2019
  DNO North Sea (Norge) AS har overdratt sin 85 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16313
  08.12.2021
  DNO Norge AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2021 og virkningsdato 1.1.2021
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)