Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
24.07.2024 - 01:25
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  330
  Gyldig fra dato
  18.06.2004
  Gyldig til dato
  22.01.2014
  NPDID for utvinningstillatelser
  2787040
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2437
  07.09.2004
  Ny tillatelse er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2858
  14.07.2006
  Amarada Hess Norge AS har endret navn til Hess Norge AS.
  Andre meldinger
  5560
  08.12.2010
  Hess Norge AS overdrar en 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til RWE Dea Norge AS med virkning fra 25.10.2010, ref. vedtak fra Olje- og Energidepartementet datert 25.10.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5969
  12.10.2011
  RWE Dea Norge AS overdrar en 30 % deltakerandel til Lundin Norway AS med virkning fra 30.9.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5968
  12.10.2011
  RWE Dea Norge AS overdrar en 30 % deltakerandel til Marathon Oil Norge AS med virkning fra 30.9.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5973
  14.10.2011
  Hess Norge AS overdrar sin 10% deltakerandel til RWE Dea Norge AS med virkning fra 30.9.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7692
  26.02.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev av 24.2.2014 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 21.01.2014.
  Andre meldinger