Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  721
  Gyldig fra dato
  21.06.2013
  Gyldig til dato
  12.08.2019
  NPDID for utvinningstillatelser
  23383872
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7181
  03.07.2013
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  9190
  20.03.2015
  RWE Dea Norge AS har endret foretaksnavn til DEA Norge AS med virkning fra 13.3.2015
  Andre meldinger
  10159
  07.10.2015
  Repsol Exploration Norge AS har endret foretaksnavn til Repsol Norge AS med virkning fra 6.10.2015
  Andre meldinger
  11223
  14.10.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 13.10.2016 at initiell periode forlenges til 21.6.2020, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11245
  01.12.2016
  OMV (Norge) AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11486
  02.03.2017
  Repsol Norge AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennonføringsdato 28.2.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14261
  27.06.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.6.2019 at utvinningstillatelsen bortfaller fra 13.8.2019 jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger