Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  497 B
  Gyldig fra dato
  19.02.2010
  Gyldig til dato
  23.01.2014
  NPDID for utvinningstillatelser
  17320202
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  5942
  29.09.2011
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 35 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.3.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5289
  22.03.2010
  Utvinningstillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  5942
  29.09.2011
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 35 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.3.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6016
  02.12.2011
  Bridge Energy Norge AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 440,000,000, skriver norske kroner firehundreogførti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 31.10.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6406
  09.05.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 35 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 750,000,000, skriver amerikanske dollar syvhundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.4.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6582
  01.10.2012
  Bridge Energy Norge AS overdrar en 15% deltakerandel i utvinningstillatelsen til Agora Oil & Gas AS med virkning fra 28.9.2012.Aksept fra panthaver DNB Bank ASA til overdragelsen og justert pantedokument foreligger ved registeringsnr 6588.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6588
  04.10.2012
  Reduksjon av pantsettelse(dok.nr. 6016, registrert 2.12.2011) i Bridge Energy Norge AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 30% til 15%. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 30% til 15% i brev datert 2.10.2012.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6676
  07.11.2012
  Agora Oil & Gas AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 500,000,000, skriver norske kroner femhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.10.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7036
  29.04.2013
  Agora Oil & Gas AS har endret foretaksnavn til Capricorn Norge AS fra 20.04.2013
  Andre meldinger
  7247
  24.09.2013
  Pantobligasjon pålydende USD 750,000,000 skriver amerikanske dollar syvhundre og femti millioner 00/100 hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 35 % deltakerandel (andre prioritet ) i utvinningstillatelsen 497 B til fordel for DnB Bank ASA datert 9.5.2012 (dok. nr.: 6406) er slettet. Samtykke fra panthaver DnB NOR Bank ASA foreligger i brev datert 12.9.2013.
  Sletting av pant
  7334
  25.09.2013
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 35 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 2 500,000,000 skriver amerikanske dollar to milliarder og femhundre millioner 00/100 . Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.9.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7556
  24.01.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 440,000,000 skriver norske kroner firehundreogførtimillioner, hvor Bridge Energy Norge AS reduserer sin pantsettelse fra 30 % til 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 4.10.2012 (dok.nr.: 6588) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 23.1.2014.
  Sletting av pant
  7555
  24.01.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 440,000,000 skriver norske kroner firehundreogførtimillioner, hvor Bridge Energy Norge AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 2.12.2011 (dok.nr.: 6016) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 23.1.2014.
  Sletting av pant
  7571
  03.02.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 500,000,000 skriver norske kroner femhundremillioner, hvor Capricorn Norge AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking Skandinaviska Einskilda Banken AB datert 3.7.2013 (dok.nr.: 7149) er slettet. Samtykke fra panthaver SEB foreligger i brev datert 31.1.2014.
  Sletting av pant
  7735
  05.03.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.3.2014 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 23.1.2014, jf. utvinningstillatelse 497 B pkt. 4.
  Andre meldinger
  8217
  16.10.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 2,500,000,000 skriver amerikanske dollar tomilliarderogfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 35 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 25.9.2013 (dok.nr.: 7334) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.10.2014.
  Sletting av pant