Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  044
  Gyldig fra dato
  27.08.1976
  Gyldig til dato
  31.12.2028
  NPDID for utvinningstillatelser
  21140
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  ConocoPhillips Skandinavia AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  41.88000
  PGNiG Upstream Norway AS
  30.00000
  TotalEnergies EP Norge AS
  15.00000
  Vår Energi ASA
  13.12000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  14150
  06.06.2019
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Stor USD 600 000 000 skriver United States Dollars six-hundred million. Pantsetterhar ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatt objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20. mai 2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17172
  29.08.2022
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Pantobligasjon stor USD 600,000,000, skriver United States Dollars six hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 11.8.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  794
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 044 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  956
  30.09.1997
  Fina Production Licences AS har skiftet navn til Fina Production Licenses AS.
  Andre meldinger
  1163
  23.01.2001
  Fina Production Licenses AS har overdratt sin 15% andel i tillatelsen til TOTAL Norge A.S.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1264
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1415
  01.06.2001
  SDØE overført til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1604
  20.08.2001
  Statoil ASA har overdratt en 41.88% andel i tillatelsen til Phillips Petroleum Norsk AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1666
  17.01.2002
  Total Norge AS er innfusjonert i TotalFinaElf Exploration Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1970
  18.06.2003
  TotalFinaElf Exploration Norge AS har endret navn til Total E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  1971
  18.06.2003
  Phillips Petroleum Norsk AS har endret navn til Conoco Phillips Skandinavia AS.
  Andre meldinger
  2284
  03.02.2004
  Eni Norge AS er innfusjonert i Norsk Agip AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2285
  03.02.2004
  Norsk Agip AS har endret navn til Eni Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3115
  06.10.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4144
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4814
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  5475
  18.08.2010
  Forlengelse av konsesjonstiden til 31.12.2028. Godkjent i brev fra OED 2.3.2006.
  Andre meldinger
  12785
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13512
  10.12.2018
  Eni Norge AS har endret navn til Vår Energi AS fra 10.12.2018
  Andre meldinger
  13731
  28.12.2018
  Equinor Energy AS har overdratt sin 30 % andel i tillatelsen til til PGNIG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 27.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14150
  06.06.2019
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Stor USD 600 000 000 skriver United States Dollars six-hundred million. Pantsetterhar ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatt objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20. mai 2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16067
  14.07.2021
  Total E&P Norge AS har endret navn til TotalEnergies EP Norge AS fra 18.6.2021
  Andre meldinger
  16509
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  17172
  29.08.2022
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Pantobligasjon stor USD 600,000,000, skriver United States Dollars six hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 11.8.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse