Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
15.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1085
  Gyldig fra dato
  19.02.2021
  Gyldig til dato
  19.02.2028
  NPDID for utvinningstillatelser
  37817580
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  55.00000
  DNO Norge AS
  25.00000
  Petoro AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15903
  08.04.2021
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  15958
  14.04.2021
  Edison Norge AS har, i henhold til protokoll fra ekstraordinær generalforsamling av 25.3.2021, endret foretaksnavnet til Sval Norge AS
  Andre meldinger
  15968
  19.04.2021
  Sval Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 16.4.2021 og virkningsdato 1.1.2021
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16312
  02.12.2021
  Sval Energi AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Akaer BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.12.2021 og virkningsdato 19.2.2021
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16315
  08.12.2021
  Aker BP ASA har overdratt en 25 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.12.2021 og virkningsdato 1.1.2021
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  18459
  15.04.2024
  Energidepartementet bekrefter i brev datert 12.04.2024 at initiell periode forlenges til 19.02.2028, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode