Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  195
  Gyldig fra dato
  10.09.1993
  Gyldig til dato
  10.09.2030
  NPDID for utvinningstillatelser
  22372
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  OKEA ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  OKEA ASA
  65.00000
  Petoro AS
  35.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  18001
  20.09.2023
  Okea ASA pantsetter sin 65 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 500 000 000, skriver United States Dollars five hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 4.9.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  894
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 195 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1010
  19.03.1998
  Den norske stats oljeselskap a.s har overdratt sin 10,0% andel i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1350
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1570
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1759
  21.03.2002
  BP Petroleum Development of Norway AS og Amoco Norway AS og Amoco Norway Oil Company har fusjonert til BP Amoco Norge AS.BP Amoco Norge AS har senere endret navn til BP Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1935
  19.03.2003
  BP Norge AS har overdratt en 20 % andel i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1936
  03.04.2003
  Operatørskapet i tillatelsen overdras fra BP Norge AS til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2377
  03.03.2004
  Norske Conoco AS har overdratt sin 15% andel i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2378
  20.04.2004
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt en 25% andel i tillatelsen til RWE-Dea Norge AS
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3198
  25.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3338
  10.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  4771
  10.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  9167
  20.03.2015
  RWE Dea Norge AS har endret foretaksnavn til DEA Norge AS med virkning fra 13.3.2015
  Andre meldinger
  12843
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  14633
  18.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  14585
  18.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  15649
  02.11.2020
  Operatørskapet er overført fra Equinor Energy AS til OKEA ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 14.10.2020, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  15647
  02.11.2020
  Equinor Energy AS har overdratt sin 40 % andel i tillatelsen til OKEA ASA. Iht. til skjøte er gjennomføringsdato 30.10.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15667
  02.12.2020
  OKEA ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 250 000 000, skriver United States Dollars twohundredandfiftymillon. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 10.11.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15772
  07.01.2021
  OKEA ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantoblikasjon stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars onehundredandeightymillion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatt objekt uten skriftlig samtykke fra pantehaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 10.11.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør er såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16049
  07.07.2021
  I henhold til endringsavtale 1 datert 28.5.2021 og godkjenningsbrev fra OED datert 1.7.2021 har Wintershall DEA Norge AS trådt ut av utvinningstillatelsen. OKEA ASA har overtatt Wintershall DEA Norge AS deltakerandel på 25 % med virkning fra 1.3.2021
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  17212
  15.09.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15667 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 13.9.2022
  Sletting av pant
  18001
  20.09.2023
  Okea ASA pantsetter sin 65 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 500 000 000, skriver United States Dollars five hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 4.9.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18040
  21.09.2023
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15772 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 19.9.2023.
  Sletting av pant