Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
24.07.2024 - 01:25
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  650
  Gyldig fra dato
  03.02.2012
  Gyldig til dato
  03.02.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  21559201
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6245
  27.03.2012
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  6312
  10.04.2012
  E.ON Ruhrgas Norge AS har endret navn til E.ON E&P Norge AS med virkning fra 11.2.2012.
  Andre meldinger
  10125
  01.10.2015
  E.ON E&P Norge AS har overdratt en 25 % deltakerandel i tillatelsen til Tullow Oil Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10421
  15.01.2016
  E.ON E&P Norge AS har endret foretaksnavn til DEA E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  11011
  27.05.2016
  DEA E&P Norge AS har den 18.5.2016 blitt fusjonert inn i DEA Norge AS.
  Andre meldinger
  11390
  23.12.2016
  Tullow Oil Norge AS har overdratt sin 25 % deltakerandel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 9.12.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11658
  31.05.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 23.5.2017 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 3.2.2017, jf. utvinningstillatelse 650 pkt. 4c..
  Andre meldinger