Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
15.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  159 F
  Gyldig fra dato
  22.05.2017
  Gyldig til dato
  03.03.2029
  NPDID for utvinningstillatelser
  29468112
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  PGNiG Upstream Norway AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  PGNiG Upstream Norway AS
  60.00000
  Wellesley Petroleum AS
  40.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11761
  03.07.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  11769
  03.07.2017
  DONG E&P Norge AS har overdratt en 7.5 % andel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11772
  05.07.2017
  Statoil Petroleum AS har overdratt en 40 % deltakerandel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6. 2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11934
  10.10.2017
  DONG E&P Norge AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak av 29.9.2017, endret foretaksnavn til INEOS E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  12826
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  16197
  30.09.2021
  INEOS E&P Norge AS har overdratt sin 7.5 % deltakerandel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2021 og virkningsdato 1.1.2021
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  17140
  15.07.2022
  Operatørskapet er overført fra Equinor Energy AS til PGNiG Upstream Norway AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 1.7.2022, jf. petroleumsloven § 3-7.
  Operatørskifte
  17139
  15.07.2022
  I henhold til godkjenningsbrev fra OED datert 1.7.2022 har Equinor Energy AS trådt ut av utvinningstillatelsen. PGNiG Upstream Norway AS har overtatt Equinor Energy AS deltakerandel på 52.5 % med virkning fra 1.4.2022
  Uttreden av tillatelse