Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
15.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  554 C
  Gyldig fra dato
  07.02.2014
  Gyldig til dato
  19.02.2040
  NPDID for utvinningstillatelser
  24214521
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  40.00000
  Vår Energi ASA
  30.00000
  Aker BP ASA
  30.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7678
  24.02.2014
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  7917
  01.07.2014
  Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 500 000 000 pluss 10 %, skriver norske kroner fem hundre millioner pluss ti prosent 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 3.6.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8051
  22.09.2014
  Det norske oljeselskap ASA har overdratt en 10 % andel i utvinningstillatelsen til Bridge Energy Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2014 og virkningsdato 1.1.2014
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8165
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8362
  01.12.2014
  Bridge Energy Norge AS har overdratt sin 30 % andel i tillatelsen til Spike Exploration Holding AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9559
  12.05.2015
  Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor NOK 125 000 000 pluss 10%, skriver norske kroner ett hundre tjuefem millioner pluss ti prosent. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9810
  30.06.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 29.6.2015 at initiell periode forlenges til 19.2.2018, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  9869
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10102
  11.09.2015
  Spike Exploration Holding AS har endret foretaksnavn til Spike Exploration AS med virkning fra 10.9.2015
  Andre meldinger
  10272
  01.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 125,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner etthundreogtjuefemmillioner pluss ti prosent, hvor Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 11.5.2015 (dok.nr.: 9559) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 30.11.2015
  Sletting av pant
  10271
  01.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 500,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner femhundremillioner pluss ti prosent, hvor Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 26.6.2014 (dok.nr.: 7917) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 30.11.2015
  Sletting av pant
  10299
  09.12.2015
  Svenska Petroleum Exploration AS har endret foretaksnavn til Det norske Exploration AS med virkning fra dato 19.11.2015
  Andre meldinger
  10312
  09.12.2015
  Det norske Exploration AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2015 og virkningsdato 1.1.2015
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10953
  27.05.2016
  Nye Spike Exploration AS og Core Energy AS har fusjonert inn i Point Resources AS den 26.5.2016. Forut for og som en del av fusjonen ble samtlige utvinningstillatelser i Spike Exploration AS skutt inn i Nye Spike Exploration AS som et tingsinnskudd mot at Spike Exploration AS ble gitt aksjer i Point Resources AS.
  Andre meldinger
  11172
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11590
  28.03.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 27.3.2017 at initiell periode forlenges til 19.2.2019, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11819
  29.08.2017
  Aker BP ASA pantsetter en 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 4 400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.08.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør en såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11879
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 660 000 000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 6.7.2015 (dok.nr.: 9869) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  12291
  12.01.2018
  Operatørskapet er overført fra Total E&P Norge AS til Statoil Petroleum AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.12.2017, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  12363
  01.02.2018
  Ved en inkurie er operatørskifte innført i Petroleumsregisteret fra Total E&P Norge AS til Statoil Petroleum AS den 12.01.2018 med grunnlag i vedtaksbrev fra OED datert 22.12.2017.Operatørskapet tilbakeføres til Total E&P Norge AS og skifte av operatør vil bli registrert etter at overdragelsene av eierandeler er gjennomført og registrert
  Andre meldinger
  12381
  13.02.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.2.2018 at initiell periode forlenges til 19.2.2020, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  12547
  20.03.2018
  Operatørskapet er overført fra Total E&P til Statoil Petroleum AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.12.2017, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  12546
  20.03.2018
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 40 % deltakerandel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.3.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12961
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13615
  10.12.2018
  Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
  Andre meldinger
  14010
  16.05.2019
  Olje- og energidepartementet godkjenner i brev datert 14.5.2019 at utvinningstillatelse 554 C overføres til forlengelsesperioden med varighet til 19.2.2040, jf. lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) § 3-9 første og annet ledd.
  Andre meldinger
  14128
  29.05.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, Det norske Oljeselskap ASA en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 9.10.2014 (dok.nr.: 8165) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 24.5.2019.
  Sletting av pant
  14126
  29.05.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, Aker BP ASA en 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 29.8.2017 (dok.nr.: 11819) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 24.5.2019
  Sletting av pant
  16609
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger