Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
22.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1006
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  01.03.2022
  NPDID for utvinningstillatelser
  34040194
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13901
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  14055
  22.05.2019
  Faroe Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til DNO North Sea (Norge) AS med virkning fra 21.5.2019.
  Andre meldinger
  14980
  23.12.2019
  DNO North Sea (Norge) AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16683
  21.03.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.3.2022 at utvinningstillatelse 1006 anses som bortfalt med virkning fra og med 2.3.2022, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4b.
  Bortfall av tillatelse