Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  419
  Gyldig fra dato
  16.02.2007
  Gyldig til dato
  17.02.2011
  NPDID for utvinningstillatelser
  4238530
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  3005
  22.03.2007
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisterert.
  Ny tillatelse
  4113
  05.02.2009
  Revus Energy ASA har endret navn til Wintershall Norge ASA, med virkning fra 17.01.2009.
  Andre meldinger
  4188
  19.02.2009
  Premier Oil Norge AS overdrar sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Nexen Exploration Norge AS med virkning fra 17. februar 2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4420
  19.05.2009
  Nexen Exploration Norge AS har overdratt en 25% deltakerandel i tillatelsen til PGNiG Norway AS med virkning fra 15.5.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4592
  28.10.2009
  Edison International S.P.A har endret navn til Edison International Norway Branch med virkning fra 8.5.2007.
  Andre meldinger
  4908
  23.11.2009
  I medhold av brev datert 4.11.2009 godkjenner Olje- og energidepartementet innsendte endringsavtale fra Nexen Exploration Norge AS på vegne av rettighetshaverne i utvinningstillatelsen datert 5.10.2009. Wintershall Norge ASA og Edison International Spa trådte ut av utvinningstillatelsen med virkning fra 30.juni 2009, jf. samarbeidsavtalen artikkel 24.4.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5068
  08.01.2010
  Nexen Exploration Norge AS overdrar en 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til OMV (Norge) AS med virkning fra 22. desember 2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)